praca

Bochnia to niewielkie powiatowe miasto położone w województwie małopolskim, na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Liczy 29 718 mieszkańców. Ma ciekawą wielowiekową tradycję i znaną legendę o świętej Kindze. Rozwój gospodarczy w XIII i XIV wieku zawdzięcza swojemu położeniu i powstaniu kopalni soli. Wydaje się, że również dzisiaj mieszkańcom miasta żyje się tu dobrze i dostatnio. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie stopa bezrobocia w roku 2021 wyniosła zaledwie 2,7 %, a w porównaniu do stycznia ubiegłego roku największy spadek bezrobocia odnotowano właśnie w powiecie bocheńskim.

Na kogo praca czeka?

Jest w mieście kilka dużych zakładów pracy, na przykład Stalprodukt, rozwija się tzw. Bocheńska Strefa, wiele osób może znaleźć zatrudnienie w pobliskim Krakowie. Oferty pracy w Bochni, które zamieszcza Powiatowy Urząd Pracy są na bieżąco aktualizowane. Praca w Bochni czeka na: fachowców budowlanych, monterów, magazynierów, sprzątaczki, kosmetyczki. Poszukiwane są opiekunki do osób starszych i przedszkolanki. Być może wysokość wynagrodzenia dla nich jest zbyt niska w stosunku do stopnia zaangażowania i wysiłku. Decydują się na podjęcie trudu pracy, która wymaga empatii, cierpliwości i emocjonalnego zaangażowania. Wszędzie i zawsze poszukiwani są kierowcy i przedstawiciele handlowi. Zarobki w Bochni na pewno nie wszystkich satysfakcjonują. Można wyciągnąć taki wniosek czytając komentarze w internecie o konieczności wyjazdów zagranicznych, by nie musieć pracować za przysłowiową miskę ryżu. To chyba jednak dość skrajne opinie.

Oferty pracy w Bochni znajdziesz na https://www.gowork.pl/praca/bochnia;l

Co przeczytamy w poradniku?

Osoby, które poszukują pracy, mogą skorzystać z porad zamieszczonych w poradniku na stronie PUP. Warto zaplanować konkretne działania na każdy dzień, określić ilość ofert, które sprawdzimy, ilość rozmów telefonicznych i wizyt u pracodawców. Pomocna może być lista kontaktów i przekazywana pocztą pantoflową wśród bliskich i znajomych informacja o tym, że szukamy pracy. Z pracodawcami możliwy jest kontakt telefoniczny, osobisty lub za pomocą poczty elektronicznej, liczy się dobra prezentacja i tak zwane pierwsze wrażenie. Trzeba być przygotowanym, zadbać o prezencję i dobrze napisane CV. Warto wziąć pod uwagę praktyki, staże, prace na zastępstwo. Można też skorzystać z usług legalnie działających agencji, ich wykaz znajdziemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Świadczą one usługi pośrednictwa pracy zarówno w kraju jak i za granicą, pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego. Agencje tworzą swoje bazy danych osób poszukujących pracy i nie pobierają opłat za pomoc w jej znalezieniu. Przydatna może być również analiza ogłoszeń pracy publikowanych w prasie lokalnej, czasopismach branżowych oraz na stronach internetowych. Bądźmy wyczuleni na ich wiarygodność. Wiarygodna firma podaje przynajmniej oczekiwania i adres, na który powinniśmy złożyć aplikację. Nie powinniśmy się wahać, by ją wysłać, nawet, jeśli nie spełniamy wszystkich wymagań.

Czym jest przygotowanie zawodowe dorosłych i kogo dotyczy?

To instrument aktywizacji zawodowej, który może odbywać się w dwóch formach: praktycznej nauki zawodu dorosłych, która umożliwi im przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub egzaminu zawodowego lub przyuczenia do pracy dorosłych, które ma na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań właściwych dla danego zawodu. Dotyczy osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które: otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, są żołnierzami rezerwy, pobierają rentę szkoleniową lub pobierają świadczenie szkoleniowe w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.Praktyczna nauka zawodu trwa od sześciu do dwunastu miesięcy, przyuczenie do pracy od trzech do sześciu miesięcy. Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsca przygotowania zawodowego dorosłych może otrzymać refundację wydatków na każdego uczestnika – maksymalnie w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Przysługuje mu również jednorazowa premia określona odpowiednimi przepisami.

Kilka rodzajów CV – jaki dla kogo?

Życiorys chronologiczny – polecany jest osobom, które ubiegają się o stanowisko podobne do wykonywanego wcześniej.

Życiorys funkcjonalny – polecany jest osobom, które przez długi okres pozostawały bez pracy lub często zmieniały miejsce zatrudnienia.

Życiorys niekonwencjonalny – polecany jest osobom ubiegającym się o stanowiska, na których kreatywność jest jednym z najważniejszych wymogów. Jedyną reguła przy jego powstawaniu jest jego oryginalność. może być uzupełnieniem dla tradycyjnego CV.

Życiorys europejski/ Europass/ – to inicjatywa Komisji Europejskiej. Obejmuje portfolio dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na terenie całej Europy, również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i krajach kandydujących do UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here