Formularz email


Testymoniale

Uczestnictwo w szkoleniu Praktyk THE 4-W Strategy pozwoliło mi na inne spojrzenie na moją pracę i działanie mojego Urzędu Pracy. Pozwoliło na wydobycie nowych pomysłów na przyszłość i ukierunkowało na pracę z osobami bezrobotnymi wg założeń Strategii 4-W.

Zofia Zyborowicz - Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
Szkolenie Praktyk THE 4-W Strategy pomogło mi zrozumieć mechanizm poruszania się po trudnym rynku pracy. Wskazało narzędzia i metody jakimi możemy posługiwać się poszukując pracy. Mam nadzieję, że ta wiedza przekazana innym w mojej pracy pomoże wzbudzić większą efektywność i wiarę, że każdy może sam budować swoją przyszłość.

Maria Karwacka - Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Rejestracji

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie
Ukończenie szkolenia Praktyk THE 4-W Strategy zmieniło moje dotychczasowe myślenie o stosowanych dotąd metodach poszukiwania zatrudnienia. Niewątpliwie zasady Strategii 4-W będą przeze mnie wykorzystywane w pracy zawodowej podczas udzielania porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.

Joanna Uchacz - Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
Uczestnictwo w szkoleniu Praktyk THE 4-W Strategy wywołuje refleksję, iż w każdym człowiek jest wyjątkowy, posiada talenty i powinien tylko znaleźć odpowiednie miejsce i ludzi, którzy pozwolą na ich ujawnienie i wykorzystanie.

Dominika Piasecka - Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Szkolenie Praktyk THE 4-W Strategy dowodzi, że myślenie ma wciąż wielką przyszłość. Każdy z nas ma swoją wartość. Trzeba to tylko odkryć. Kreować rzeczywistość, a nie po prostu dawać nieść się fali.

Barbara Kalinowska - Lider Klubu Pracy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Szkolenie Praktyk THE 4-W Strategy:

1. Pozytywne myślenie;
2. Większa otwartość na ludzi;
3. Inne postrzeganie drugiego człowieka;
4. Myślenie - mogę więcej - dużo więcej.
5. Wiele poruszanych kwestii wykorzystam w życiu codziennym.

Katarzyna Stachyra - Pośrednik Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
Szkolenie Praktyk THE 4-W Strategy utwierdziło mnie w przekonaniu, że każdy człowiek, może i powinien odkryć swój potencjał i zawalczyć o Siebie.

Maria Grzyśka - Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
Szkolenie Praktyk THE 4-W Strategy otworzyło przede mną, nowe, zupełnie inne od znanych mi wcześniej metod nie tylko poszukiwania i zdobywania pracy, ale również osiągania celów w różnych innych dziedzinach życia. Dzięki temu szkoleniu nie tylko usprawnię swoją pracę, stworzę lepsze oferty, będę mogła czuć się o wiele swobodniej w kontaktach z klientami jak również pomagać bliskim w szukaniu pracy i zmianie nastawienia.
Szkolenie polecam wszystkim osobom o otwartych umysłach chcącym osiągać lepsze wyniki w pracy oraz nieść pomoc osobom poszukującym ciągle nieskutecznie pracy.

Katarzyna Dąbrowska - Koordynator ds. Szkoleń i Marketingu

Instytut Rozwoju Personalnego GANESA
Nigdy nie jest za późno na dorastanie. Dziękuję bardzo za towarzyszenie mojej osobie we wzroście.

Patrycja Ptaszyńska - Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie Praktyk THE 4-W Strategy wniosło świeże spojrzenie, świadomość, że mogę skuteczniej pomóc osobom bezrobotnym. Otworzyło nowe horyzonty. Perspektywa wykonania spraw trudnych, czyli wiara w to, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Dziękuję.

Wioleta Kochanowska - Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie Master THE 4-W Strategy to szkolenie, które pozwoliło mi w bardzo dokładny sposób określać potencjał kandydatów do pracy. Uważam, że poznane narzędzia pozwalają na doskonalenie mojego warsztatu pośrednika pracy. Podczas całego szkolenia można wydobyć cenne wskazówki na temat pracy z klientami: zarówno kandydatami do pracy jak i pracodawcą. Serdecznie dziękuję!

Pośrednik Pracy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie Master THE 4-W Strategy jest bardzo wartościowe. Poruszające przydatny temat do przemyślenia i stosowania w praktyce doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Bardzo duży zasób wiedzy prowadzącego.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie i tym razem super! W pełni spełniło moje oczekiwania. Przyznam szczerze, że na początku nie bardzo było dla mnie wszystko jasne, jednak z biegiem szkolenia coraz bardziej zrozumiałam znaczenie, jak istotne jest rozpoznanie i dopasowanie talentów do konkretnej oferty pracy. Przekonałam się dzisiaj, że Ja właśnie w tej chwili jestem na dopasowanym stanowisku pracy i w odpowiednim czasie! Niecierpliwie czekam na kolejne szkolenie.

Pośrednik Pracy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie Master THE 4-W Strategy nauczyło mnie prawidłowego doboru pracowników na stanowisko pracy oraz dało możliwość doradztwa osobom bezrobotnym w wyborze Właściwej Firmy i Pracy. Szkolenie dużo wniosło pomimo mojego ponad 20 letniego stażu pracy w zawodzie pośrednika pracy.

Pośrednik Pracy

Powiatowy Urząd Pracy
W trakcie szkolenia Master THE 4-W Strategy nauczyłam się jak diagnozować talenty bez testów, zadając odpowiednie pytania. Nauczyłam się jak doradzać klientom i odpowiednio ukierunkowywać osoby, które nie wiedzą jaka praca jest dla nich najlepsza i jak najlepiej wykorzystywać swoje talenty.

Pośrednik Pracy

Powiatowy Urząd Pracy
W trakcie szkolenia Master THE 4-W Strategy nauczyłam się prawidłowej analizy potencjału klientów co umożliwia dopasowanie ich do właściwego i optymalnego środowiska pracy. Nauczyłam się również dokonywania segmentacji klientów pod kątem ich talentów, możliwości zawodowych i prawidłowego wyboru miejsca pracy.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie Master THE 4-W Strategy uświadomiło mi, jak w bardzo prosty sposób można zdobyć ważne informacje o kliencie. Informacje te pozwolą mi w jeszcze lepszy sposób pomagać moim klientom. Szkolenie mobilizuje i zachęca do ćwiczeń i dalszego rozwoju zawodowego.

Beata Markowska - p.o. Kierownika Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie Master THE 4-W Strategy pozwoliło mi na sprawne i umiejętne diagnozowanie mocnych stron zarówno swoich jak i klientów. Ponadto dzięki poznanym narzędziom i kwestionariuszom możliwa jest dokładna analiza ofert pracy.

Lidia Metel - Pośrednik ds. Marketingu Pośrednictwa pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie Master THE 4-W Strategy, to bardzo profesjonalnie przygotowany i zorganizowany warsztat. Przydatny zwłaszcza dla osób pracujących w coachingu, doradztwie zawodowym i poradnictwie zawodowym. Prowadzący - Przemek Walter - w bardzo przemyślny sposób, a jednocześnie zrozumiały nawet dla tych, którzy nigdy nie zetknęli się pracą coachingową, przekazuje wiedzę na temat nieświadomych zachowań i przekonań, które mogą ułatwić, lub utrudnić klientowi podjęcie zatrudnienia. Przemek dostarcza na szkoleniu niezwykle efektywnych narzędzi pracy z klientem, a co za tym idzie, pozwalających na osiągnięcie maksymalnych korzyści zarówno przez klienta, jak i trenera. Szkolenie obowiązkowe dla tych, którzy pragną pomagać innym zawodowo, jak i chcą polepszyć jakość własnej kariery zawodowej:)

Anna Piwońska - Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie Master THE 4-W Strategy oceniam pozytywnie pod względem użyteczności dla mnie, jako koordynatora klubów pracy. Zdobyłam cenną wiedzę i umiejętności z zakresu coachingu, przygotowania prezentacji i ofert, zarządzania emocjami, a zwłaszcza zasad i technik przekonywania i perswazji. Pozwoli mi to lepiej i efektywniej współpracować z liderami klubów pracy w zakresie realizacji celów PUP dotyczących świadczonej osobom bezrobotnym usługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz pozyskiwaniu do współpracy nowych partnerów (organizacji pozarządowych), w zakresie przeciwdziałania bezrobociu na lokalnym rynku pracy. Na najbliższym spotkaniu zamierzam zapoznać moich liderów klubów pracy z wybranymi tematami z odbytych szkoleń z THE 4-W Strategy. Jestem przekonana, że zainteresują się tym, jak można zdobyć pracę bez listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej :-)
Życzę wielu sukcesów!

Jolanta Kołakowska - Doradca zawodowy - Koordynator klubów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Największą wartością szkolenia Master THE 4-W Strategy stanowi dla mnie narzędzie, diagnozowania talentów bez testów. W ciągu cyklu naszych spotkań szkoleniowych uświadomiłam sobie jak bardzo muszą komponować się czynniki doboru właściwej osoby do odpowiedniej oferty. Dobrze przygotowany proces z obu stron jest gwarancją osiągnięcia sukcesu. Znając narzędzie jakim jest Kwestionariusz diagnozowania talentów(TM) mogę pomóc ludziom odkryć ich talenty, a to pozwoli im na zyskanie samoświadomości, w jakich firmach będą czuli się najlepiej. Dzięki dodatkowemu, indywidualnemu coachingowi nabyłam praktyczną umiejętność posługiwania się tym narzędziem. Szkolenie warte zaangażowania:)

Izabela Bryćko - Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Udział w szkoleniu Master THE 4-W Strategy, to dla mnie niezwykle rozwijające i motywujące doświadczenie, nadające inny wymiar pracy doradcy zawodowego. To narzędzia umożliwiające pełniejszy i efektywniejszy proces doradczy z Klientem, dający szanse na przełamanie stereotypu pracy urzędnika. Dla mnie największą wartością wiedzy, umiejętności i narzędzi wyniesionych z tego szkolenia, jest możliwość zastosowania jej w każdej dziedzinie życia. Dziękuje.

Katarzyna Wymysłowska - Doradca Zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Pan Przemysław Walter przeprowadził 16 godzinny warsztat pt. THE 4-W Strategy - Jak dostać pracę bez cv, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pan Przemysław Walter wywiązał się ze swoich zadań w ponadprzeciętny sposób - zarówno w kwestiach merytorycznych jak i organizacyjnych.

Tematyka warsztatu jest bardzo atrakcyjna dla studentów, wielu chętnym nie udało się zakwalifikować ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Wyniki ankiety ewaluacyjnej wypełnianej przez studentów po warsztacie są bardzo dobre (Realizacja celów szkoleniowych przez prowadzącego 4,5/5 pkt., Znajomość tematu i prowadzenie zajęć w kompetentny sposób 4,9/5 pkt., Materiały szkoleniowe 4,7/5 pkt., Otwartość na pytania uczestników 4,9/5 pkt.).

Studentom podobał się zarówno innowacyjny, nieszablonowy temat jak i sposób prowadzenia zajęć. Prowadzący przekazał uczestnikom swój e-mail i umożliwił kontakt ze sobą po zakończeniu szkolenia, dając im tym samym szansę na dodatkowe zadawanie pytań i pogłębianie wiedzy.

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatu zaświadcza, że Pan Przemysław Walter jest osobą terminową i bardzo komunikatywną. Przygotowane materiały szkoleniowe spełniły wymagania organizatora zarówno pod względem kwestii merytorycznych jak i wizualnych.

Mając powyższe na uwadze kontynuujemy współpracę z Panem Przemysławem Walterem - jeszcze w tym roku poprowadzi dla studentów warsztat z zakresu Budowania zespołu.

dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pan Przemysław Walter współpracował z Akademią Kobiet Sukcesu oraz Instytutem Przemiany przy realizacji projektu: - Sukces na Start. Rusz z miejsca! będącym długofalowym programem rozwoju kompetencji zawodowych i przedsiębiorczych kobiet.

W szóstej edycji projektu traktującej o wzmacnianiu pewności siebie w biznesie, Przemysław Walter przygotował i przeprowadził szkolenie - Strategie i zasady wyboru najlepszej pracy dla Ciebie!

Dzięki postawie i wiedzy Trenera warsztaty pozwoliły uczestniczkom wzmocnić swój potencjał zawodowy, a tym samym zwiększyć szansę na sukces w biznesie. Doświadczenie i zaangażowanie, które towarzyszyły Przemysławowi Walterowi w prowadzeniu zajęć pozwoliły mu zbudować inspirującą atmosferę rozwoju i nauki dla uczestniczących kobiet.

Bardzo doceniamy profesjonalizm i umiejętności trenerskie Przemysława Waltera oraz rekomendujemy współpracę z nim wszystkim osobom i instytucjom, dla których ważna jest współpraca oparta na kompetencjach i relacjach. Dziękujemy za dobrą współpracę!

Małgorzata Sawicka -- Menedżer Akademii Kobiet Sukcesu

Szkolenie THE 4-W Strategy przeprowadzone zostało profesjonalnie. Uzyskane informacje pozwoliły mi uporządkować wiedzę i ukierunkować działania zgodnie z indywidualnym profilem klienta.

Doradca zawodowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Na początku szkolenia THE 4-W Strategy miałam dużo wątpliwości, ale później szkolenie pokazało kilka odmiennych, czasem rewolucyjnych możliwości doradzania klientom. Myślę, że w mojej pracy okaże się to użyteczne. Dziękuję i pozdrawiam.

Doradca zawodowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy jest dla mnie inspiracją do biznesowego i marketingowego podejścia we wspieraniu klientów na rynku pracy.

Doradca zawodowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy:

- usystematyzowało już posiadaną wiedzę;
- pokazało nowe narzędzia diagnozowania klienta,
- nauczyło jak zdobyć pracę bez cv, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Doradca zawodowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
THE 4-W Strategy to ciekawe i inspirujące szkolenie pozwalające spojrzeć na zagadnienia związane z poszukiwaniem pracy pod innym kątem. Wiedza pozyskana w trakcie szkolenia wzbogaciła mój warsztat pracy z klientami.

Doradca zawodowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Po wysłuchaniu szkolenia z Meta rekrutacji i selekcji trudno oprzeć się zdumieniu. Dlaczego tak wiele błędów jest popełnianych w tak istotnej kwestii jak zatrudnienie właściwiej osoby.

Jako doradca zawodowy cenię to szczególnie kiedy mam pomóc w podejmowaniu stosownych decyzji.
TO pozwoli mi skupić się na istocie problemu w weryfikacji a nie na wynikach testów.
To sprawi że zajmę się analizą "talentu" danej osoby.
To sprawia że lepiej rozumiem potrzebę przenikania cech osobowości i wrodzonych dyspozycji a nie samych dokumentów aplikacyjnych.

Dzięki Meta pytaniom - w Meta rekrutacji i selekcji mam spojrzenie pełniejsze - panoramiczne - nie cząstkowe lecz kompleksowe.

Cieszy niezmiernie fakt że jedna godzina rozmowy może wnosić tak wiele!

Dziękuję i pozdrawiam

Leszek Szczeciński -- mgr pedagog, doradca zawodowy

Jestem bardzo zadowolony z naszych spotkań i cieszę się, że mogłem wziąć udział w sesji career coachingu. Jestem bardzo zadowolony z moje nowego eXTREME CV i liczę na to, że przyczyni się do zwiększenia zainteresowania moją osobą przez potencjalnych rekrutujących. Wydaje mi się, że jest fajnym narzędziem do promowania swojej osoby zależało mi na tym, aby sporządzić fachowo ten dokument. Również sesję skupione na moim wzorcach zachowania (talentach) były interesujące.
Jeszcze raz bardzo Ci Przemku dziękuje za sesje career coachingu, uważam je za bardzo ciekawe i przydatne doświadczenie.

Marcin Sondej

Sesje coachingowe z Przemkiem Walterem pozwoliły mi osiągnąć pewność siebie na rynku pracy i w kontaktach z pracodawcami. Zdobyłem niezwykle praktyczna wiedzę o procesie rekrutacji, budowaniu skutecznego CV i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Podsumowując Przemysław Walter to doświadczony coach, który potrafi cierpliwie wysłuchać oraz skutecznie doradzić. Polecam"

Bartek Mielnik

Nasze spotkania zmieniły moje podejście do swojej osoby, zdałam sobie sprawę, że to jak będę postrzegać siebie, swoje życie i innych zależy tylko ode mnie. Uświadomiłam sobie, że nie mogę mieć kontroli nad innymi ludźmi i nad wydarzeniami, które mnie w życiu spotykają. Co więcej, wiem już, że nie warto "przejmować się na zapas" i trzeba być wytrwałym w dążeniu do swoich marzeń i celów, ponieważ nie wszystko idzie po naszej myśli. Te złe doświadczenia są jednak źródłem cennych informacji i nie mogą być utożsamiane z niepowodzeniami.

Każde spotkanie wywoływało u mnie pozytywne nastawienie i dawało motywację do wprowadzania zmian w swoje życie, za co bardzo Ci dziękuję.

Pozdrawiam ciepło,

Sylwia Maciąga

Przede wszystkim bardzo dziękuje Ci za poświęcony mi czas:) Jestem bardzo zadowolona z naszych spotkań. Kwestionariusze, które poznałam bardzo mi pomogły i dały nowy obraz samej siebie. Widzę siebie w innych kontekstach, wiem więcej o sobie i o swoim sposobie działania. Wcześniej niejednokrotnie zastanawiałam się nad tym, aczkolwiek nigdy nie otrzymałam tak konkretnej odpowiedzi.

Dziękuję Ci również za pokazanie mi wzoru eXTREME CV. Jestem pod dużym wrażeniem, że w taki sposób można je opracować, wykorzystując przy tym marketingowe techniki.

Dziękuję raz jeszcze, mam nadzieje, ze się jeszcze spotkamy.

Małgorzata Godlewska

Udział w indywidualnym coachingu pozwolił mi skonfrontować i zmienić moje spojrzenie na kwestie związane z planowaniem kariery. Cotygodniowa rozmowa z coachem poddała w wątpliwość moje dotychczasowe plany i była mocnym bodźcem do zbudowania świadomej ścieżki rozwoju zawodowego jeszcze na etapie studiów. W czasie trwania sesji miałam cenną możliwość zdiagnozować własne wzorce zachowań (talenty) oraz poznać narzędzia przydatne do wyznaczania i realizacji własnych celów. Mam nadzieję, że zarówno nowa wiedza, inspiracje i rady pozyskane podczas spotkań znacząco przyspieszą osiągnięcie, teraz już bardziej konkretnego, celu zawodowego.
Pozdrawiam serdecznie,

Swietłana Sławecka

Podczas dzisiejszego szkolenia dowiedziałem się jak analizować Ogłoszenie rekrutacyjne, aby później móc przygotować właściwe cv. Uświadomiłem sobie również znaczenie przygotowywania CV pod konkretną ofertę pracy. W trakcie szkolenia poznałem również sporo rzeczy, o których nie miałem wcześniej pojęcia: takich jak chociażby rdzeń czy podsumowanie. Szkolenie bardzo praktyczne i prowadzone w rzeczowy sposób. Dziękuję i czekam na kolejne szkolenia:)

Piotr

Witam, Bardzo ciekawe szkolenie. Dużo praktycznych wskazówek, które na pewno wykorzystam.

Emilia

Dzisiejsze szkolenie przekonało mnie oraz uświadomiło mi znaczenie "dopasowania" CV do oczekiwań rekrutera, a tym samym skuteczności moich starań.

Marek

W tym roku wziąłem udział w programie Career Coaching organizowanym przez moją uczelnię. Program ten był prowadzony m.in. przez trenera Przemysława Waltera. Po pierwszym spotkaniu byłem sceptycznie nastawiony do tego typu szkoleń. Jednak współpraca z Przemkiem pokazała mi jak wielkie możliwości drzemią we mnie samym i nie potrzebne do tego są wielkie wyrzeczenia, lecz praca i chęci, aby móc osiągnięć swój cel czy też marzenie. W trakcie naszych spotkań z trenerem rozmawialiśmy na temat tego jak osiągnąć sukces, w jaki sposób pogłębiać swoją wiedzę, a co najważniejsze jak ją odpowiednio wykorzystać. Dzięki Przemkowi dostrzegłem wiele atutów, których wcześniej nie byłem w stanie zauważyć.

Chciałbym polecić Przemka Waltera, jako człowieka niezwykle empatycznego, niezwykłego rozmówcę a przede wszystkim znakomitego coacha.

Michał Gadziński

THE 4-W Strategy to bardzo ciekawe szkolenie, uświadamiające sposób myślenia osób zatrudniających i w praktyczny sposób pokazujące jak odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Łukasz Skass -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy pozwoliło mi poznać sposoby efektywniejszego poruszania się na rynku pracy, a co za tym idzie zwiększyć swoje szanse, zarówno jako pracownika i też jako potencjalnego pracodawcy, który dzięki pozyskanym wiadomościom i umiejętnościom będzie w stanie dobierać kadrę w maksymalnym stopniu spełniającą jego oczekiwania.

Lidia Metel -- Pośrednik pracy ds. marketingu pośrednictwa pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
W trakcie szkolenia THE 4-W Strategy wiedza znana większości została wyśmienicie przedstawiona, "notabene" w sposób aktywny i ciekawy. Kochani! Jeśli nie znacie zasad aktywnego i kreatywnego sposobu poruszania się na rynku pracy i brak Wam pomysłów - to szkolenie jest właśnie dla Was.

Sylwia -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Informacją wartościową w THE 4-W Strategy jest sposób poszukiwania pracy bez CV i listu motywacyjnego. To nowatorski sposób poszukiwania pracy na obecnym rynku pracy.

Dorota Łosińska -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy umożliwiło mi poznanie aktualnych wymagań i trendów na rynku pracy w zakresie procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Szkolenie prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Z życzeniami dalszych sukcesów.

Jolanta Kołakowska -- Doradca zawodowy - koordynator klubów pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Dzięki szkoleniu THE 4-W Strategy dowiedziałam się, że istnieją też inne niekonwencjonalne metody poszukiwania pracy, które mogę wykorzystywać w pracy z klientami. Dziękuję za cenne rady.

Agnieszka Piotrowska -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy pokazało proste rozwiązania prowadzące do osiągnięcia celu: zmianę spojrzenia, patrzenia inaczej na otoczenie, szukanie cały czas nowych rozwiązań w celu poszukiwania pracy jak i utrzymania się na stanowisku pracy.

Grażyna Kiprowska -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy pokazało mi, że istnieją alternatywne metody poszukiwania pracy, które sprawiają, że osoba poszukująca zatrudnienia staje się dla potencjalnego pracodawcy bardziej widoczna i interesująca. Potwierdziły się również moje założenia że nasza osobowość i cechy charakteru są niezmiernie ważne w poszukiwaniu pracy i kształtowaniu naszej kariery zawodowej. Mogą one stać się naszą kartą przetargową.

Martyna Zielińska -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy jest bardzo przydatne. Nauczyłam się różnych technik i narzędzi w jaki sposób osiągnąć cel, tzn. podjąć wymarzoną pracę. Co zrobić żeby dowiedzieć się jaka powinna być praca dla osoby na konkretnym stanowisku i zawodzie. Co powoduje, że firma /pracodawca zatrudni odpowiedniego człowieka oraz jak dotrzeć do takich pracodawców i usprawnić działalność firmy.

Joanna Czapiewska -- Pośrednik pracy I stopnia

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
W trakcie szkolenia THE 4-W Strategy uzyskałem nowe spojrzenie na rynek pracy widziany oczyma pracodawcy. Szkolenie prowadzone w interesujący sposób ? praktyczna wiedza poparta przykładami.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie THE 4-W Strategy nauczyło mnie nowatorskiego sposobu doradzania w tworzeniu eXTREME CV pod konkretną ofertę pracy. Innego sposobu myślenia tzn. postawienia się w sytuacji nie osoby szukającej pracy natomiast osoby, która szuka pracownika.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
W trakcie szkolenia THE 4-W Strategy pokazano mi podejście managerskie do problemów. Zwrócono uwagę, że warto spojrzeć na problem z drugiej strony i tam szukać rozwiązań. Pokazano jak ważne w kontaktach jest poznanie drugiej strony, jego wartości którymi się kieruje, jakie ma cele, na czym mu zależy, jakie są jego słabe strony, które dla mnie mogą być atutem przy poszukiwaniu zatrudnienia. Poznałam techniki wpływu na zachowanie partnera w rozmowach.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Dzięki szkoleniu THE 4-W Strategy odkryłam nowe techniki i sposoby zdobywania pracy. Dowiedziałam się również jak powinno wyglądać eXTREME CV oraz jakich pytań używać podczas rozmowy z klientem/pracodawcą.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Dziękuję za cenne sugestie i rady przydatne w pracy z osobami poszukującymi pracy. Uzyskaną na szkoleniu THE 4-W Strategy wiedzę na pewno wykorzystam w pracy doradcy zawodowego. Zajęcia pokazały mi nowe możliwości w promowaniu kandydatów do pracy.

Życzę powodzenia w dalszej Państwa pracy.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie z THE 4-W Strategy dało mi nowe spojrzenie na kwestię CV oraz skoncentrowanie w głównej mierze na pracodawcy, który dzięki zatrudnieniu Właściwej Osoby uzyska korzyści i podnieść wartość swojej firmy na rynku.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Elementy THE 4-W Strategy będę mogła wykorzystać w pracy z moimi klientami. Szczególnie przydatne i bardzo ciekawe było "odkrywanie swoich zasobów na nowo." Odkrywanie w sobie talentów przydatnych w mojej przyszłej karierze, a także odkrywanie talentów mojego przyszłego szefa. Jaka kultura organizacyjna jest w firmie, w której mój klient chciałby pracować. To ważne zagadnienia, które będą bardzo pomocne w pracy z klientem w mojej firmie.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie THE 4-W Strategy nauczyło mnie nowych technik sprzedaży i marketingu kompetencji na rynku pracy. Jak tworzyć właściwą ofertę oraz wdrażać innowacyjne techniki. Jak nawiązywać kontakty z firmą i w jaki skuteczny sposób do niej dotrzeć. Szkolenie było przeprowadzone w nowatorski sposób.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Cieszę się, że uczestniczyłam w szkoleniu z THE 4-W Strategy. Dzięki temu poznałam kolejną metodę prowadzenia warsztatów wykorzystującą NLP. Dzięki temu wiem jakie techniki stosowane są w trakcie szkoleń w firmach nastawionych na zysk, jakie wartości są preferowane i jak kształtuje się sposób myślenia pracowników. W mojej pracy mam do czynienia z klientami wypalonymi zawodowo, którzy odeszli z korporacji i mają trudności z odnalezieniem siebie w nowej rzeczywistości bez presji. Dziękuję za ciekawe doświadczenie, które poszerzyło mój wachlarz doświadczeń.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Dzięki szkoleniu THE 4-W Strategy nauczyłam się nowych technik, sposobów które na pewno bardzo przydadzą się w mojej pracy. Jestem zadowolona ze szkolenia. Materiały będą pomocne i użyteczne.

Karolina Paruszewska -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Dzięki THE 4-W Strategy poznałam nowoczesną metodę tworzenia CV. Szkolenie zwróciło uwagę na szczegóły w pewnych oczywistych kwestiach. Dało nowe spojrzenie, poznanie własnej wartości (kontrowersyjna wycena ale bardzo obrazowa).

Izabela Bryćko -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu THE 4-W Strategy poznałam nowoczesne techniki tworzenia dokumentów aplikacyjnych, podniosłam kwalifikacje zawodowe, nauczyłam się diagnozowania talentów u klientów oraz potrzeb potencjalnych pracodawców, badania potrzeb i wartości, zyskałam dodatkowe narzędzia do wykorzystania w pracy z klientami.

Anna Domagalska -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Dzięki szkoleniu THE 4-W Strategy mam możliwość przekazania osobie, która będzie potrzebować mojej pomocy metody nowej (świeżej), innej, zaskakującej (dla pracodawcy) poszukiwania pracy. Świeże pozytywne myślenie co ja mogę zrobić, a nie kto może zrobić coś dla mnie.

Beata Markowska -- Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
THE 4-W Strategy to intensywne szkolenie, dużo informacji, które najbardziej zostaną przetworzone i wprowadzone w życie po ponownym przeczytaniu materiałów. Jedno główne odczucie to, że jestem i każdy jest milionerem. Należy dążyć do bycia wyjątkowym i do stanu aby ta wyjątkowość została zauważona przez innych i doceniona przez potencjalnych pracodawców. Dodatkowo, elementy szkolenia na pewno będą od teraz częścią mojej pracy z klientami.

Iwona Romanowicz -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
THE 4-W Strategy to nowe podejście w sposobie zatrudniania pracowników, stawianie nacisku na wynik, na zysk podczas prezentacji własnej osoby, nowoczesne strategie w procesie poszukiwania pracy, nowe techniki pracy z osobą bezrobotną.

Joanna Formela -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Dzięki szkoleniu THE 4-W Strategy miałam możliwość zapoznania się i nabycia umiejętności skutecznej formy znalezienia pracy, bez konieczności wykorzystywania konwencjonalnych technik rekrutacyjnych. Szkolenie to pozwala na rozbudzenie własnej wyobraźni i kreatywności, buduje wiarę we własne możliwości i udziela cennych nauk w wykorzystywaniu własnego potencjału.

Anna Piwońska -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Na szkoleniu z THE 4-W Strategy nauczyłam się myśleć inaczej - niekonwencjonalnie, innowacyjnie. Szkolenie pozwoliło mi spojrzeć na moją pracę innymi oczyma, tzn. nie tylko jak w pracy stosować się jedynie do istniejących przepisów, norm, ale też co jeszcze mogę zrobić, aby lepiej wykonywać swoją pracę.

Sylwia Krzemińska -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy to:

- dodatkowe narzędzia do wykorzystania w pracy z klientem;
- inne, różne spojrzenie na daną sprawę, problem;
- coaching pokazany inaczej - z innej perspektywy;
- coaching który może być wykorzystany w pracy z klientem poszukującym pracy.

Beata Butkiewicz -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy było bardzo interesujące. Dowiedziałam się na nim wielu nowych, niespotykanych rzeczy. Nigdy nie przypuszczałam, że CV, list motywacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna są zupełnie niepotrzebne do tego, żeby znaleźć pracę. Chciałabym, aby wszyscy moi klienci byli właśnie tymi "jednoprocentowcami" i postaram się im to przekazać.
Dziękuję

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Współpracowałam z Panem Przemkiem Walterem w ramach programu Career Coaching w okresie od marca 2012 do maja 2012.

Profesjonalizm, wiedza i doświadczenie Pana Przemka pozwoliło mi w tym czasie rozwinąć się i osiągnąć zamierzone cele, ponieważ należy do osób, które są otwarte i inspirujące. Dzięki czemu traktuje się Pana Przemka jako świetnego trenera, który nie osądza, a pozwala rozwinąć skrzydła.

Polecam współpracę z Panem Przemkiem każdemu, komu zależy na samodoskonaleniu (zarówno w kwestiach zawodowych jak i personalnych), a brakuje mu odpowiedniej wiedzy i umiejętności, aby odkryć w sobie zwycięzcę.

Jolanta Czurak

Sesje coachingowe prowadzone przez Przemka Waltera dodały mi przede wszystkim pewności siebie. Wszystko za sprawą tego że zrozumiałem z jakimi branżami chciałbym się w przyszłości związać. Wyklarowała mi się droga, którą wiem że chce podążać. Nauczyłem się jak odpowiednio gospodarować swoim czasem i jak wyciągać maksimum informacji i korzyści z tego co już robię. Nauczyłem się jak najlepiej odpowiadać na oferty pracy, jak je szukać, jak je krytycznie oceniać i jak wyciągać z nich to co najważniejsze. Wiem jak napisać dobre CV pomimo małego doświadczenia.

Dużo nauczyłem się o dobrym marketingu małym kosztem i o tym jak dobrze pozycjonować swoją stronę internetową w wyszukiwarce. Wiem już jak też budować dobry wizerunek jeżeli chciałbym założyć własną działalność gospodarczą.

I na koniec dla mnie chyba najważniejsza kwestia to dzięki pierwszym spotkaniom i wypełnionym testom lepiej poznałem siebie, zrozumiałem jakie są moje wady, zalety co najbardziej lubię a czego nie lubię i jak tą wiedzę wykorzystać w przyszłości.

Jestem bardzo zadowolony z coachingu. Mam nadzieję że będę uczestniczył w jeszcze nie jednym tak dobrym programie własnego rozwoju.

Dziękuję za te spotkania.

Roland Pisanecki

Serdecznie polecam trenera Przemysława Waltera. Prowadzi sesje w sposób profesjonalny, ciekawie i treściwie.Sesje są wartościowe pod względem merytorycznym. Jest zawsze dobrze i starannie przygotowany. Potrafi doradzić, ukazać nowe aspekty danej sprawy, a przede wszystkim skłonić do refleksji.

Jeszcze raz pragnę zarekomendować tego profesjonalistę!

Edyta Adamowicz

Chciałabym podziękować za niezwykle interesujące i wzbogacające spotkania. Dzięki profesjonalnie poprowadzonym sesjom, rozpoznałam swoje talenty, dowiedziałam się jak świadomie kierować swoją karierą i jak stać się konkurencyjną na rynku pracy. Jestem pewna że niejednokrotnie wykorzystam uzyskaną wiedzę, w drodze po sukces. Career coaching to niezwykły program, który poleciłabym każdemu, komu nie jest obojętna, jego ścieżka zawodowa.

Ania Feda

Szkolenie THE 4-W Strategy uświadomiło mi jak ważną rolę w dopasowaniu kandydata do pracy spełniają talenty i umiejętność ich identyfikacji. Strategia 4-W jest niezmiernie pomocna zarówno w zarządzaniu pośrednictwem pracy jak i w jego bezpośredniej realizacji. Z pewnością szkolenie to pomoże mi w wyznaczaniu moich celów i ich realizacji.

Roland Budnik -- Dyrektor

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy pokazało mi jakie umiejętności, talenty można wydobyć z człowieka. Zobaczyłam również jak łatwo jest kogoś zaszufladkować, a przecież wystarczy inne spojrzenie na klienta, a staje się on bardzo cennym ,,nabytkiem? dla firmy, ale również przy umiejętnym poprowadzeniu jego wartość, myślenie o sobie diametralnie się zmienia.

Ewa Dąbrowska -- Z-ca Dyrektora

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy prowadzone przez firmę Przemysław Walter Group zmieniło moje spojrzenie na postrzeganie talentów. Wniosło nowy sposób postrzegania procesu rekrutacji oraz samego poszukiwania zatrudnienia. Polecam.

Magdalena Kmieciak -- Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Na szkoleniu z THE 4-W Strategy został przedstawiony nowy wzór CV, który uważam za bardzo innowacyjny. Myślę, że osoba posługująca się takim wzorem zwiększy szanse na zdobycie zatrudnienia. Ta wiedza zdobyta na szkoleniu jest dla mnie najważniejsza.

Magdalena Jurczyńska -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy przede wszystkim nauczyło mnie jak rozpoznać u ludzi talenty, wartości, osobowości. Daje szansę zobrazowania metody coachingu. Pokazano mi wiele metod poszukiwania potencjalnych pracodawców jak i dopasowania do nich klientów. Szkolenie generalnie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam.

Adam Hawrusik -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
THE 4-W Strategy to nowe techniki rekrutacji, aplikowanie z pominięciem tradycyjnych metod, zaznaczenie (nacisk), że osoba starająca się o pracę może być partnerem w rozmowie, a nie tylko na pozycji Bezrobotny- Pracodawca, jak ważna jest autoprezentacja, że każdy z nas naprawdę jest MILIONEREM (zwrócenie uwagi na wartość każdego z nas), Międzynarodowy Certyfikat ze szkolenia - SUPER !!!, szkolenie z firmą , która ma pozycję również na świecie. Było naprawdę ciekawie :)

Joanna Dzięgiel-Guz -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Po szkoleniu z THE 4-W Strategy wiem, że warto rozwijać swoje pasje, szukać dodatkowych zajęć (równolegle z pracą w PUP), uczyć się, wierzyć w swój (nieodkryty) potencjał i go rozwijać, poszerzać swoje zainteresowania, otwierać się na świat i ludzi, poszerzać kręgi znajomych. Dziękuję :)

Sara Just -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Na szkoleniu THE 4-W Strategy dowiedziałam się: jakie posiadam talenty, że jestem milionerem, nauczyłam się nowej techniki pisania CV, sposobu poszukiwania pracy (nowego i innego niż wszystkie), jak rozpoznawać kto jest kim i jakie ma cechy osobowości, w jaki sposób przeprowadzać rozmowę z pracodawcą, by zainteresować go i zachęcić do zatrudnienia, jakie mogą być pomysły na biznes.

Kornelia Piotrowska

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy to bardzo dobre szkolenie odpowiadające na aktualne potrzeby związane z problematyką zatrudnienia. Wiedza zdobyta na szkoleniu jest możliwa do zastosowania w praktyce, proponuje bardzo konkretne, realne rozwiązania. Z pewnością wykorzystam tą wiedzę w mojej pracy. Dziękuję.

Katarzyna Wymysłowska -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy nauczyło mnie jak w inny, nowatorski sposób można doprowadzić osobę bezrobotną do podjęcia właściwego zatrudnienia. Właściwa osoba na właściwym miejscu. Podejście do poszukiwania pracy od innej strony niż cała reszta. Myślę, że jest to doskonała metoda oraz sposób, który daje szanse powodzenia.

Klaudia Smętek -- Pośrednik pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy to wiele wartościowych informacji potrzebnych osobom poszukującym pracy: jak skutecznie działać na rynku i osiągać cele. To również wiedza pozwalająca obrać kierunek.

Kariona Chamier - Ciemińska -- Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
Szkolenie THE 4-W Strategy pozwoliło mi poznać nowe metody poszukiwania pracy, zapoznać się z nowatorskimi sposobami dopasowania się do odpowiedniej oferty. Orientacja na innowacyjne i nowoczesne zdobycie zatrudnienia.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie THE 4-W Strategy umożliwiło mi spojrzenie na poszukiwanie pracy z innej strony. Nauczyło jak w nowatorski sposób, w krótkim czasie doprowadzić do zatrudnienia. Na pewno jeszcze raz wrócę spokojnie do materiałów. Dziękuję i pozdrawiam.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Podczas szkolenia THE 4-W Strategy nauczyłam się nowych możliwości gotowych do wykorzystania w pracy z osobami poszukującymi pracy. Poznałam różne techniki, jak wpłynąć na pracodawcę, aby chciał przyjąć osobę poszukującą pracy. Nauczyłam się w jaki sposób odczytywać - wyciągać istotne informacje o firmie, pracodawcy, które pomogą w przekonaniu go o tym , że jest się najwłaściwszą osobą na dane miejsce pracy.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie THE 4-W Strategy dało mi nowe spojrzenie na proces poszukiwania pracy. Zapoznałam się też z nowa formą szkolenia (bardzo fajną) poprzez firmę oraz wykładowcę prowadzącego szkolenie. Nigdy nie wykorzysta się w 100% wszystkich wiadomości w realnej rzeczywistości, ale zawsze duży procent wiedzy i umiejętności może być wykorzystany w naszym Urzędzie. Dziękuję.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie THE 4-W Strategy pomogło mi zrozumieć proces rekrutacji oraz poznać nowe metody, jak otrzymać pracę. Pokazało mi również jak należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej tak, żeby to moja oferta była najlepsza - abym wyróżniła się od pozostałych kandydatów ubiegających się o tę pracę.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie THE 4-W Strategy spełniło moje oczekiwania, zdobyłam nowe umiejętności i wpłynęło na podniesienie moich kwalifikacji zawodowych.

Doradca zawodowy

Powiatowy Urząd Pracy
Szkolenie z THE 4-W Strategy zmieniło moje nastawienie do procesu poszukiwania pracy i poruszania się na rynku. Dowiedziałam się jak skutecznie działać. Szkolenie pozwoliło mi na poznanie brakującego elementu w procesie moich działań w celu osiągnięcia marzeń zawodowych.

Zaczynam "polować na słonie" :)

Agnieszka Leszczyńska -- Doradca zawodowy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Szkolenie THE 4-W Strategy pozwoliło mi spojrzeć na wiele spraw związanych z doradztwem zawodowym z zupełnie innej perspektywy. Otrzymałam solidnego "kopa" i odzyskałam wiarę w to, iż mogę skutecznie pomagać innym ludziom w poszukiwaniu pracy.

Sylwia Walczak -- Pedagog szkolny i Doradca zawodowy

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Najbardziej wartościowe dla mnie w szkoleniu z THE 4-W Strategy:

- Coaching jest kierunkiem, w którym warto pójść "uprawiając" doradztwo zawodowe.
- Można "wzbudzać" lub przynajmniej "pobudzać" u klientów kreatywne podejście do planowania kariery i poszukiwania pracy alternatywnie do typowych warsztatów.
- Proaktywne podejście daje ogromne możliwości w każdym momencie życia i w każdym etapie kariery zawodowej, "pójścia" do przodu i realizacji marzeń.

Anna Wierzchowska -- Kierownik Biura Karier

Uniwersytet Gdański
Oferta szkoleń prezentowanych tutaj zasługuje na wyraźne podkreślenie unikatowości zaprezentowanych treści i wiedzy na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy i specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Przemysław Walter je zna i szkolenia jakie przygotował pokazują, że potrafi to robić na najwyższym poziomie.

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek -- Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Przemek wyznacza nowe standardy skuteczności w pracy coachów, doradców i managerów. Prezentowane przez niego narzędzia diagnozowania talentów oraz nowatorskie podejście do procesu poszukiwania pracy powinny stanowić podstawową oręż wszystkich osób pragnących skutecznie zarządzać kadrami oraz własną karierą.

Jolanta Ruszel-Esebua -- Doradca zawodowy Biuro Karier

Politechnika Wrocławska
Warsztat trenerski oraz praktyczne doświadczenie Przemysława Waltera pozwalają wprowadzać na polski rynek najskuteczniejsze narzędzia i strategie zarządzania zasobami ludzkimi oraz własną karierą zawodową.
Polecam jego szkolenia wszystkim managerom, specjalistom i doradcom, którzy chcą skutecznie zarządzać kadrami oraz dokonywać istotnych zmian w swojej karierze.

dr Jolana Jasińska -- Adiutkt w Katedrze Zarządzania Kadrami

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dzisiejsze szkolenie Rozmowa Kwalifikacyjna & Autoprezentacja - Zwycięskie Strategie utrwaliło kilka elementów o których już wcześniej słyszałem. Spora jednak część szkolenia była dla mnie kompletnie nowa, dlatego oceniam je bardzo pozytywnie i cieszę się, że będę mógł wykorzystywać poznane strategie sprzedaży kompetencji w przyszłości.

Tomasz Zgondek

Dzięki szkoleniu Rozmowa Kwalifikacyjna & Autoprezentacja - Zwycięskie Strategie dowiedziałam się jak wiele czynników ma wpływ na przebieg rozmowy rekrutacyjnej. Tak naprawdę nie zdawałam sobie sprawy jak poprzez słowa można dowiedzieć się wielu rzeczy o osobie z którą prowadzimy zwykłą rozmowę. Wiem już teraz na co zwracać uwagę i na pewno wykorzystam to przy najbliższej okazji. Szkolenie przebiegało w miłej atmosferze i cieszę się, że w nim uczestniczyłam.

Pozdrawiam

Aleksandra Wiedemann

Szkolenie Rozmowa Kwalifikacyjna & Autoprezentacja - Zwycięskie Strategie dało mi zupełnie nowe, inne podejście od rozmowy kwalifikacyjnej i do przygotowania się do niej. W szczególności interesujące dla mnie było skanowanie oferty pracy przed rozmową oraz rozpoznawanie i wykorzystywania wzorców osobowości języka mojego rozmówcy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Aleksandra Janik

W trakcie szkolenia Rozmowa Kwalifikacyjna & Autoprezentacja - Zwycięskie Strategie dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy z psychologii człowieka i tego jak dużą rolę mają niuanse oraz jak skutecznie sprzedawać swoje kompetencje.

Wojciech Musiał

Przede wszystkim na wstępie muszę szczerze przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem Pana umiejętności i wiedzy. Niewątpliwie czas spędzony na szkoleniu z THE 4-W Strategy nie był czasem straconym. Najważniejszą rzeczą, którą wyniosłem ze szkolenia to inspiracja do jeszcze większej i bardziej intensywnej pracy nad sobą i nabywanie wiedzy w dziedzinach, które najbardziej mnie interesują. Utwierdziłem się również, że kompetencje to tylko niewielka część, która przyczynia się do naszego szeroko pojętego sukcesu. Najważniejsze są nasze talenty i postawy.

Bardzo Panu dziękuję.

Paweł Szkudlarek

Bariery są tylko tworem umysłu. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Nie skończysz jako jedna z tych 80% "niedopasowanych" - do swoich stanowiskach pracy osób, lecz świadomie zaczniesz kreować siebie na nowo. Dzięki!

Karolina Urbaniak

Dzięki szkoleniu z THE 4-W Strategy zmieniłam swój pogląd na świat biznesu i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Po szkoleniu mogę podnosić swoje standardy i znaleźć się w kręgu wpływu i być osobą proaktywną. Dowiedziałam się jak rozpoznawać talenty u ludzi oraz wykorzystywać tę wiedzę w życiu codziennym. Wiedza którą uzyskałam pomoże mi w przyszłości osiągnąć sukces.

Magdalena Macudzińska

Szkolenie z THE 4-W Strategy zaskoczyło mnie formą prowadzenia. Zaskoczyło mnie pozytywnie, bo pozwoliło mi spojrzeć na świat, ludzi i problemy z innej perspektywy. Nauczyło mnie że zawsze jest jakiś sposób, tylko trzeba zmienić sposób myślenia i szukać go wytrwale. Nauczyłem się tworzenia innowacji i tego, że wiele osób działa reaktywnie i nie decydują o tym co ich spotyka. Proaktywność wydaje się być idealnym podejściem w obecnej sytuacji, którą spotykam na co dzień.

Dowiedziałem się również mnóstwo rzeczy o sobie i o tym jakimi schematami zachowań posługuję się we własnym życiu.

Dziękuję.

Marek Haremza

W trakcie szkolenia z THE 4-W Strategy dowiedziałem się jak nie podążać za masą. Każdy z nas powinien znaleźć moc w sobie, a nie w innych ludziach. Powinniśmy zmieniać naszą rzeczywistość każdego dnia. Tylko wtedy mamy wpływ na nasze życie oraz nasze otoczenie. Trzeba myśleć pozytywnie i przestać bać się życia.

Oskar Augustynowicz

Udział w warsztatach dotyczących THE 4-W Strategy był dla mnie pasjonującym wydarzeniem, dzięki któremu dowiedziałem się nie tylko jak w odmienny sposób spojrzeć na problem poszukiwania pracy, i także jak skutecznie komunikować się z innymi ludźmi, znaleźć swoją właściwe miejsce do działania, wykorzystać narzędzia inicjujące kreatywność i innowacyjność oraz zaprezentować Właściwym Osobom nasze pomysły i spostrzeżenia.

Adam Dwornik

W trakcie szkolenia z THE 4-W Strategy nauczyłam się, że:

1. Zachowania ludzi, ich wypowiedzi dostarczają informacji na temat ich talentów.
2. Informacje dostępne sa na rynku, tylko trzeba chcieć je zdobyć.
3. JESTEM MILIONEREM:)

Decyduję o swoim losie, więc muszę zacząć działać, aby być w kręgu wpływu, a nie zainteresowań.

Marta Bamberska

W trakcie szkolenia z THE 4-W Strategy zdałam sobie sprawę z tego jakie wartościowe rzeczy posiadam, chociażby ręce, których wcześniej nie doceniałam. Dowiedziałem się w jaki sposób wybierać pracodawcę, gdzie szukać o nim informacji, jakie zadawać pytania i to, że w życiu należy być przede wszystkim wytrwałym.

Aleksandra Bartnicka

Szklenie z THE 4-W Strategy było niezwykle interesujące. Dowiedziałem się o talentach jakie posiadamy - ta część podobała mi się najbardziej. Cieszę się, że uczestniczyłam w szkoleniu i poznałam różne techniki które będą mi pomocne w zdobywaniu pracy - inaczej niż większość to robi:)

Agata Brania

W trakcie szkolenie z THE 4-W Strategy dowiedziałem się jak niestandardowo poszukiwać i zdobywać nową pracę, jak wyróżnić się z tłumu i zmierzać do wyznaczonego celu. Myślę, że wiedza na temat talentów przyda mi się nie tylko w poszukiwaniu pracy, ale także w życiu codziennym - w domu, na uczelni i w pracy.

Artur Różański

Po warsztacie zmieniłem swój sposób rozumowania. Jeszcze przed nim, wiedziałem, że nie chcę podążać za resztą, chcę być liderem i pracować dla siebie. Warsztat z THE 4-W Strategy przerósł moje oczekiwania i teraz wiem JAK. Mam narzędzia więc nie pozostało mi nic innego tyko DZIAŁAĆ! Opcji jest mnóstwo SHY IS THE LIMIT!

Konrad Oleksy

Szkolenie z THE 4-W Strategy było szalenie ciekawe i innowacyjne. Bardzo mi się podobało, że poruszało praktyczne rzeczy i podawało liczne przykłady jak osiągnąć swoje cele zawodowe. Uczy jak można dostać pracę nie poprzez wysyłanie CV, ale w sposób bardziej skuteczny, własny w którym mogę mieć znacznie więcej do powiedzenia. Bardzo podobało mi się podejście i wiedza dotycząca talentów i tego, że każdy człowiek ma inny zestaw talentów i jak może je wykorzystać w praktyce.

Idea kotwiczenia GENIALNA! Kawał z niedźwiedziem SUPER!

Cieszy mnie to, że szkolenie nie było nudne. Było czasem ogólne, ale to dobrze, ponieważ uczy nowatorskiego myślenia i skutecznych postaw.

Zbigniew Stanisławski

Interesująca dla mnie z punktu widzenia doradcy zawodowego/trenera/osoby poszukującej pracy były w THE 4-W Strategy informacje i strategie dotyczące docierania do Właściwej Osoby.

Niewątpliwie ciekawym doświadczeniem było uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym w odmienny na obecnym rynku sposób - tu go nazwę "amerykańskim". Jako trener mogłam poddać analizie Twój sposób przekazywania wiedzy.

Życzę powodzenia


Joanna Tatar -- Doradca zawodowy w Biurze Karier

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Podczas Certyfikowanego Szkolenia dla Nowej Generacji Expertów z THE 4-W Strategy poznałam nowatorski sposób myślenia o sobie jako kandydacie do pracy. Dowiedziałam się w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kompetencje, aby nie było to jedynie "pisanie - opisanie" swoich doświadczeń. Poznałam w jaki sposób można efektywni i dynamicznie docierać do Właściwej Osoby. Bardzo ciekawy był moduł poświęcony talentom i naszego postrzegania siebie i innych przez pryzmat nie tyle umiejętności, a właśnie talentów.

Niezwykle ciekawym doświadczeniem było także obserwować Twój sposób prowadzenia szkolenia.

Dziękuję

Ewelina Misiewicz - Doradca zawodowy w Biurze Karier

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Szkolenie THE 4-W Strategy pomogło mi przygotować coś nowego dla najbardziej otwartych absolwentów. Elementy strategii 4-W doskonale wpisują się w zakres szkolenia dla ludzi, którzy nie chcą korzystać z utartych szablonów postępowania i jak sami mówią wiedzą, że takie szablonowe postępowania obniża ich ocenę. Osobiście raczej unikałam łączenia wątków marketingowych i ekonomicznych w szkoleniu kandydatów do pracy. Teraz osiągnęłam nowy wymiar i znalazłam "złoty środek" dla najtrafniejszego przekazywania wiedzy z zakresu zakotwiczenia się młodego specjalisty - inżyniera w wąskiej specjalizacji na rynku. Mogę teraz więcej/bardziej/wnikliwiej pomóc najlepszym kandydatom - takie jest moje odczucie i po taką wiedzę tu przyszłam :)


Jolanta Tyszkowska -- Kierownik Biura Karier

Politechnika Krakowska
W trakcie Certyfikowanego Szkolenia z THE 4-W Strategy bardzo ciekawa była dla mnie tematyka talentów - na pewno do niej wrócę i wykorzystam w swojej pracy doradczej. Elementy i poszczególne techniki Strategii 4-W zamierzam prezentować w trakcie moich szkoleń dla studentów. Traktuję je jako dodatkową formę poszukiwania pracy.

Pytanie Którędy prosto? jest ważne dla mojej własnej kariery zawodowej.

Dziękuję bardzo

Magdalena Ryś - Doradca zawodowy w Biurze Karier

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
W lipcu 2011 brałam udział w 7 dniowym szkoleniu z Coachingu i rozwoju osobistego prowadzonym przez Przemka. Mimo iż tematyka rozwoju osobistego nie jest mi obca, to dzięki temu spotkaniu odkryłam kilka nowych, cennych rzeczy. Przemek jest otwartym, nieinwazyjnym, 100% profesjonalistą:) Jeśli ktoś ma ochotę na małą podróż w głąb siebie to zdecydowanie polecam!:)

Jadwiga Kwol

Uniwersytet Wrocławski
Panie Przemku, bardzo dziękuję za naszą rozmowę podczas sesji coachingowej. Jeśli mam odpowiedzieć na pytanie czego wartościowego dowiedziałam się ze szkolenia i z sesji coachingowej to nasuwa mi się jedna odpowiedź - zyskałam świadomość samej siebie,zdałam sobie sprawę, że to jak postrzegam świat, siebie, swoją pracę zależy nie tylko od charakteru, osobowości czy wartości jakie wyznaję, ale również od talentów, predyspozycji- jakkolwiek by to nazwać. Sesja z Panem pozwoliła mi te "talenty" nazwać, uszeregować, a dzięki temu mój własny obraz stał się bardziej spójny. Mając świadomość tego wszystkiego wiem, np. jakie kryteria muszą zostać spełnione abym mogła dobrze czuć się w pracy, albo jakie są moje słabsze strony i kiedy muszę się posiłkować wsparciem. To daje niesamowitą pewność siebie, mam wrażenie, że w końcu znalazłam się na właściwym torze, a w którą stronę pojadę zależy ode mnie.

Jeszcze raz dziękuję.

Martynika Knap- Michałowska

Panie Przemku, z ogromną przyjemnością podzielę się z Panem moimi odczuciami po szkoleniu:)
W moim osobistym rankingu było ono najlepsze spośród szkoleń, w których brałam udział w ramach tego projektu.
Zagadnienia związane z talentami nie są mi obce (podobnie jak metody coachingowe czy psychologia zmiany), ale dzięki Pana szkoleniu mogłam sobie usystematyzować to, co wcześniej czytałam (ja akurat mam i wzrok i słuch w nieświadomości:)

Podsumowując: spotkanie z Panem to cenne doświadczenie. Z uwagą będę śledzić Pana ofertę szkoleniową.Asia Bociąg

Panie Przemku, pragnę Panu podziękować za niesamowite szkolenie, które w bardzo przejrzysty i logiczny sposób pokazało jak można odkryć swoje talenty i jaki ma to wpływ na wybór właściwej pracy. Tak sobie myślę, że dotychczas pewne talenty intuicyjnie potrafiłam u siebie zidentyfikować ale nie sądziła, że są to talenty. Zdecydowanie łatwiej dostrzegałam ich brak i pewnie niepotrzebnie traciłam energię. Podany przez Pana na szkoleniu przykład jest mi bardzo bliski. Pracuję w jednym z największych Banków, od 15 lat właściwie zajmuję się oceną ryzyka kredytowego (różnych podmiotów). W ramach reorganizacji i centralizacji zadań stanęłam przed wyborem: praca w dotychczasowym miejscu zamieszkania lecz w dziale sprzedaży lub zmiana miejsca pracy na Warszawę i praca w ryzyku kredytowym. Podjęłam wyzwanie chociaż wymagało to przeorganizowania zupełnie mojego życia prywatnego (mieszkanie, rodzina, znajomi, otoczenie ...). Do czasu Pana szkolenia ciągle miałam mnóstwo wątpliwości czy to była słuszna decyzja. Teza wiem, że to był dobry kierunek. Tak jak Pan słusznie zauważył w większości firm nie ma awansu poziomego stąd moje poszukiwania nowej drogi. Coroczny wyciąg z konta mojej przyszłej emerytury wyraźnie mówi, że muszę zmienić źródło dochodu. Wiem, że to dopiero początek ale zawsze musi być ten pierwszy krok..........

Świadome zarządzanie własną karierą po Pana szkoleniu nabrało realnego wymiaru.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

E. Baran

Dziękuje Tobie bardzo Przemku za prezentację oraz przeprowadzone szkolenie.

Dzięki Tobie w sposób bardziej przejrzysty i konkretny potrafię ocenić swoje wzorce i talenty. Przekazana przez Ciebie wiedza pozwoliła mi usystematyzować wiedzę o samej sobie i dodała mi energii oraz większej pewności o swoich zaletach i możliwościach. Teraz muszę dodać sobie większej odwagi, rozejrzeć się na rynku i zmienić pracę na bardziej mi odpowiadającą oraz dającą większą satysfakcję.

Nie chcę żeby miś poklepał mnie w ramię i powiedział "czy mi się wydaję, że TY tylko udajesz że pracujesz" :) Pora udać się na prawdziwe i skuteczne polowanie:)

Pozdrawiam serdecznie i życzę kolejnych udanych szkoleń!

M. Socha

Po wielokrotnych, bezskutecznych próbach zdobycia upragnionej pracy, byłam kompletnie zrezygnowana. Postanowiłam poszukać pomocy w zakresie przygotowania dokumentów oraz siebie do rozmowy kwalifikacyjnej. To była pierwsza decyzja, która zaprowadziła mnie do Pana Przemka Waltera. Postanowiłam wziąć udział w indywidualnej sesji coachingowej. Zaufałam Panu Przemkowi i nie zawiodłam się. Spotkania odbyły się bardzo miłej atmosferze, przez kolejne etapy kursu byłam prowadzona w niezwykle profesjonalny sposób. Wszystkie informacje były przekazywane w sposób jasny i czytelny. Dzięki temu czułam się komfortowo i bezpiecznie ponieważ szybko i bez wysiłku przyswajałam przekazywaną mi wiedzę. Obecnie pozwala mi ona rozumieć i używać technik autoprezentacji zarówno przygotowując dokumenty rekrutacyjne, jak i podczas bezpośredniej rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Przemek Walter pomógł mi dostrzec w sobie i docenić wewnętrzny potencjał, talenty i doświadczenie zawodowe które posiadam. Nauczył mnie otwarcie mówić o swoich osiągnięciach. Teraz nie boje się stanąć przed komisją rekrutacyjną ponieważ, dzięki technikom i strategiom przekazanym mi podczas sesji, wiem jak w takiej rozmowie uczestniczyć, jak zachować się, jak wypowiadać, odpowiadać na pytania. Niezmiernie się cieszę, że mogłam uczestniczyć w sesji coachingowej, którą prowadził Pan Przemek Walter ponieważ przekazał mi konkretną wiedzę, będącą skutecznym narzędziem pracy nad świadomym kształtowaniem własnego wizerunku. Polecam z czystym sercem warsztaty Pana Przemka wszystkim, którzy poszukują lub zamierzają zmienić pracę.

Iwona Gębicka

Kiedy Przemek wspomniał o tym, że jeśli chcę, mam ochotę, czuję, że warto napisać Testymonial, wiedziałem, że chcę i czuję, że muszę to zrobić. Uczestnictwo w Grupowym Coachingu to niezwykłe doświadczenie, które przypomina przebywanie z najlepszym przyjacielem, który dba o każdy szczegół, abyś czuł się komfortowo i otrzymał więcej niż się spodziewałeś.
Przemek jako trener ma niesamowite umiejętności i do tego wiedzę i kompetencje, z którymi do tej pory się nie spotkałem. W trakcie szkolenia czujesz jakby właśnie mówił do Ciebie, jakbyś był najważniejszą osobą na świecie. Jako coach naprawdę Cię słucha, koncentruje się na tym co ważne dla Ciebie i pomaga przyspieszyć proces osiągania Twojego celu. Dziś dzięki uczestnictwu w Grupowym Coachingu już wiem jak pokierować swoją dalszą karierą zawodową.

Piotr Nowacki

Przemek z głęboką pasją dzieli się swoimi doświadczeniami, wnioskami, informacjami, które zaskakują, czasem szokują - jednak zawsze zawierają fakty i niezbędną prawdę potrzebną do skutecznego zarządzania własną karierą zawodową. W trakcie Grupowego Coachingu poznałam swój pełen potencjał i nareszcie wiem do jakiego typu organizacji pasuję dzisiaj najbardziej.

Dominika Długosz

To dla Ciebie Przemku: Przemku dziękuję Tobie za niezwykłą inspirację, otwarcie oczu, uświadomienie mi kim jestem i jak wiele mogę zrobić, pomoc w wytyczeniu szlaku dalszej kariery zawodowej.

Joanna Michalak

Jako manager napiszę krótko: Jeśli chcesz odkryć swój pełen potencjał, dowiedzieć się jak skutecznie korzystać z niego każdego dnia, chcesz wiedzieć jak właściwie kierować ludźmi wykorzystując ich mocne strony to nie możesz sobie pozwolić, nie uczestniczyć w tym Programie.

Paweł Fronczewski -- manager

W moim przekonaniu pierwszym i niekwestionowanym atutem Przemka są umiejętności badania potencjału osoby w kontekście 48 wzorców obejmujących style: myślenia, zachowania, komunikacji, motywacji. Wyniki takiego badania są kopalną wiedzy o nas samych, a ponadto stanowią doskonały punkt wyjścia do dalszej pracy nad zmianą i rozwojem.

Dla mnie osobiście nieocenionym okazał się również dalszy etap pracy, bezpośrednio z Przemkiem Walterem. Niewątpliwie wiedza o nas samych jest jedną z trudniejszych sfer dla każdego z nas tak, więc mądrość, delikatność, takt, zrozumienie i profesjonalizm Przemka uczyniły ten proces naprawdę twórczym, inspirującym i owocnym. Przemek jako coach kieruje, ale nie dominuje; pomaga, ale nie wyręcza; zachęca, ale nie narzuca; wskazuje możliwości, ale pozostawia przestrzeń na dokonanie wyboru, gdyż to ja ostatecznie muszę zdecydować o własnej drodze. Troska Przemka o zachowanie mojej autonomii, wiedza, jaka została mi przekazana oraz możliwość konsultacji po zakończeniu procesu coachingu okazują się niezwykle cenne w dalszym samodzielnym rozwoju.

Towarzysząca pierwszemu spotkaniu z Przemkiem fascynacja metodologią badania talentów znalazła swoje pełne uzasadnienie w kolejnych etapach współpracy i jestem głęboko przekonana o wartości dodanej, jaką zarówno metodologia badania talentów jak i proces coachingu wniósł w moje życie i może wnieść w rozwój każdej organizacji i jej pracowników.

Anna Długokęcka -- Compensation and Benefis Manager

Polkomtel S.A.
To od Przemka po raz pierwszy dowiedziałam się co to są talenty, jak je diagnozować i skutecznie nimi zarządzać. Ta wiedza powinna stanowić podstawę każdych studiów kształcących managerów.

Monika Zaremba -- Dyrektor Personalny

Przez ostatnie 3 lata bezskutecznie chciałem zmienić pracę. Wziąłem udział w szkoleniu organizowanym przez Przemka: THE 4-W Strategy i w ciągu nie całych 14 dni zdobyłem nową pracę. Dziś wiem na czym naprawdę polega poszukanie pracy i sprzedaż własnych kompetencji. Wiem też na czym należy się skupić, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo zawodowe.Jestem żywym przykładem tego, że to czego uczy Przemek działa w praktyce.

Paweł Dziubich

Obojętnie czy masz pracę czy dopiero jej szukasz. Jeśli poważnie myślisz o swojej karierze, i chcesz przyspieszyć jej tempo i rozmach to Przemek pomoże Ci to osiągnąć. On da Tobie narzędzia, których potrzebujesz. Kiedy zastosowujesz je w swoim życiu efekty przyjdą szybko - tak było w moim przypadku.

Wiktor Przybylski -- Dyrektor Finansowy

Dzięki Przemka szkoleniom uzyskałam cenne wskazówki i rady. Zwróciłam uwagę na aspekty, które dotychczas traktowałam jako nieistotne.

Kasia Czerniak

Na Przemka szkoleniu z tworzenia CV dowiedziałem się co to: "rdzeń, cel, podsumowanie", dodatkowy dokument, CV funkcjonalne które w moim przypadku, jako osoby po studiach, może okazać się bardzo przydatne.

Wojciech Walkowiak

Dziękuje serdecznie za wyczerpujące i niezmiernie cenne dla mnie wskazówki oraz Twój poświęcony czas, widać fachową rękę osoby z branży HR :)

Teraz już wiem co zmienię, co ulepszę zarówno w CV jak i LM.

Po prostu 100% profesjonalizm ze strony Przemka, obiektywne wskazówki.
Oby każdy z branży HR był taki.

Jestem przekonany, że teraz dostanę upragnioną posadę.

*GORĄCO POLECAM PRZEMKA WALTERA*

Marcin Pypkowski

Do dzisiaj jak przypomnę sobie to ćwiczenie, które robiłam na szkoleniu i to, jak nieoczekiwanie rzuciłeś mi długopis, to przechodzą mnie ciarki.

To, że zdałam egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem, to jeszcze nic - ważne w jakim stylu to zrobiłam!

Egzamin wybrałam łączony. Przed egzaminem spałam jak niemowlę, zero stresu - już wtedy zaczęłam się temu przyglądać.
Egzamin poszedł jak po maśle, byłam spokojna, opanowana, nastawiona pozytywnie. Egzamin na mieście - to była moja najlepsza jazda w życiu, jakbym patrzyła na inna osobę. To było tak, jakbym nagle porzuciła starą "rolę" i WYBRAŁA bycie pewnym siebie, odpowiedzialnym kierowcą. I co ciekawe stało się to w bardzo krótkim czasie.
Myślę, że jestem wymarzonym przykładem szkoleniowym na to ile możemy zdziałać, jeżeli bardzo tego chcemy i jeżeli podejmiemy świadomą decyzję o zmianie.

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za szkolenie, szczególnie za ten długopis.

Dominika Buczkowska - Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - Biuro Karier

Uniwersytet Wrocławski
Pomagać innym być w życiu szczęśliwym to najpiękniejsze co możemy zrobić. Kurs coachingu zbliżył mnie do tego o całe lata świetlne. Narzędzia, które poznałam naprawdę pogłębiają wiedzę o nas samych i wpływają na nasze zachowania.
Po tym kursie, prowadzonym z pasją i zaangażowaniem przez Przemka, a dodatkowo naszpikowanym ćwiczeniami praktycznymi po prostu nie można nie umieć być profesjonalnym coachem i managerem.

Monika Macyna -- Prezes Zarządu

BMTC Poland Sp. z o.o.
Na kursie coachingu dowiedziałam się o przekonaniach i zdałam sobie sprawę z ich ogromnego wpływu na moje życie. Zaczęłam wierzyć w to, że to ja kształtuję swoje życie i to ode mnie zależy jakie ono będzie. Jestem bardzo wdzięczna za tą wiedzę i chętnie dzielę się nią z innymi. Uczestnictwo w kursie było jedną z najlepszych decyzji jakie podjęłam i polecam go wszystkim, którzy pragną zrozumieć siebie i innych.

Agnieszka Dutkiewicz -- menedżer personalny

PMPoland S.A.
Bardzo dziękuję Przemku za te wszystkie informacje, jakimi się ze mną podzieliłeś oraz za analizę moich aplikacji! Jestem bardzo wdzięczna; o pewnych rzeczach nie miałam pojęcia. Nie myślałam, żeby tak rozebrać na części pierwsze ogłoszenia, ale jak się to już zrobi, napisanie listu wydaje się łatwiejsze. Bardzo często będę wracać do Twojej analizy podczas poszukiwania pracy. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas dla mnie i życzę Tobie abyś również trafiał na ludzi tak życzliwych jak ja trafiłam:)

Agnieszka Sywak

19 stycznia brałem udział w szkoleniu dotyczącym rynku pracy, wyboru firmy oraz sposobu osiągnięcia celu jakim jest zdobycie właściwego miejsca pracy. Szkolenie było prowadzone z humorem, który świetnie podkreślał najważniejsze treści przekazywanych informacji.

Dowiedziałem się, że przerażająca większość ludzi (80%) nie jest usatysfakcjonowana ze swojego miejsca pracy. Dzieje się tak miedzy innymi dlatego, że model kultury organizacyjnej podmiotu, w którym pracują nie pasuje do charakteru pracownika.
Chcę się dowiedzieć więcej o strategiach 4w i 7w.

Rafał Hurlak

Szkolenie, które odbyło się 19.01.2011 r. wywarło na mnie ogromne wrażenie. Podczas spotkania dowiedziałam się zaskakująco dużo. Już wiem, iż muszę znaleźć w sobie cechy, w których jestem słaba i (o dziwo!) nie walczyć z tym. Muszę odkryć swoje pasje i je pielęgnować i dzięki temu realizować swój cel, a nie rozpraszać się rzeczami, których nie lubię robić. Uważam, że dalsze szkolenie będzie dla mnie motywacją do podjęcia odpowiednich kroków w poszukiwaniu pracy odpowiedniej dla mojej osoby, gdyż wciąż zastanawiam się, do której, z czterech, grupy należę: klan, hierarchia, adhokracja czy rynek.

Sandra Wijas

Spotkanie pt.Jaka firma dla Ciebie? zostało przeprowadzone w sposób bardzo konkretny. Słuchacz, ja miałem wrażenie jakby słowa były kierowane właśnie do mnie i tylko do mnie, choć na sali było dużo więcej osób. Przesłanie wykładu było jasne i ukierunkowane tak abym miał ochotę zapytać - którędy prosto? i podążył ścieżką przedstawioną przez pana Waltera. W krótki sposób zostało zaprezentowane podejście, jakie powinienem zastosować, aby wybrać właściwą dla mnie firmę. Dowiedziałem się również, co to jest kultura organizacyjna firmy. Wrażenia po wykładzie są jak najbardziej pozytywne i pozostawiły we mnie chęć odpowiedzi na kilka prostych pytań: Jakie wzorce zachowań prezentuje??, Jakiej firmy poszukuje?? i Którędy prosto??

Piotr Mizera

Podobała mi się forma i treść szkolenia prowadzonego przez Przemka. Szkolenie dało mi trochę materiału do przemyśleń i rozbudziło ciekawość i chęć poznania dalszej wiedzy na temat skutecznego poszukiwania pracy. Pozostawił niedosyt związany z nie zdradzeniem dalszych elementów
strategii 4W i 7W.

Michał Marczyński

Osobiście uważam, że wykład Przemysława Waltera zmienił moje myślenie, nastawienie oraz zwiększył "apetyt" na pogłębianie wiedzy związanej z szukaniem pracy. Nie zdawałem sobie sprawy, że pracodawcy maja pewnie niestandardowe schematy zatrudniania i się niemi posługują. Pan Przemysław otworzył mi w pewien sposób oczy, zmienił całkowicie punkt widzenia dotyczący szukania pracy i procesu rekrutacyjnego. Na wykładzie dowiedziałem się sporo całkiem nowych rzeczy, o których wcześniej nawet nie słyszałem/czytałem.

Konrad Motyka

W ostatnich miesiącach staram się uczestniczyć w różnych dodatkowych zajęciach na mojej uczelni, ponieważ uważam, że wiedza jaką zdobywam na moim kierunku nie jest rozwijająca i bardzo często nie jest/ nie będzie w ogóle użyteczna w moim zawodzie. Na pierwszym roku realizowane są przedmioty bardziej ogólne i żeby dowiadywać się konkretniejszych rzeczy trzeba poczekać do późniejszych lat studiów. Niestety tak wygląda edukacja wyższa w Polsce. Dlatego też postanowiłem nie marnować tego czasu, kiedy jestem w pełni sił i mój umysł jest najbardziej otwarty na wszelką nową wiedzę. Uczestniczyłem w różnych wykładach i szkoleniach, aby znaleźć coś co by mnie na prawdę zainteresowało, w czym mógłbym się rozwijać nie mając poczucia straconego czasu. Byłem na wykładach profesorów z Australii, Chin, Izraela, na spotkaniach z wrocławskimi biznesmenami. Z tych samych powodów postanowiłem uczestniczyć w wykładzie "Najlepsza firma dla Ciebie, aby poszerzać moją wiedzę i poznawać nowe rzeczy. Nie miałem jednak żadnych oczekiwań w stosunku do tych zajęć. Uważam, że uczestnictwo w tym było jedną z moich najlepszych decyzji. Otworzyło mi oczy na wiele spraw dotyczących każdego człowieka stającego w swoim życiu przed wyzwaniem poszukiwania pracy. Ja sam szukając pracy w wakacje roznosiłem CV po sklepach w największym Centrum Handlowym w Szczecinie. Uważałem, że jest to najlepsza metoda poszukiwania pracy. Może dla osoby w moim wieku szukającej tylko pracy tymczasowej tak faktycznie było, ale wiem, że gdybym nie poszedł na wykład Pana Przemysława Waltera ten sposób poszukiwania pracy towarzyszyłby mi również przy szukaniu mojej "prawdziwej", konkretnej pracy. Dzięki zdobytej wiedzy wiem, że istnieją lepsze skuteczniejsze sposoby, o których chciałbym się dowiedzieć poprzez szkolenie online. Uściślając, z wykładu dowiedziałem się (oczywiście wiem, że to tylko namiastka olbrzymiej wiedzy w tym temacie) na co zwracać uwagę szukając firmy dla siebie, na co zwracają uwagę pracodawcy poszukujący pracowników, jakich błędów się wystrzegać, kto jest najbardziej pożądany z punktu widzenia rozwoju firmy, na jakie grupy dzielą się spółki pod względem sposobu prowadzenia biznesu oraz jakie zagrożenia niesie za sobą praca w firmie, do której pracownik jest niedopasowany. Jak widać, aspekt merytoryczny tej prezentacji był bardzo obfity. Ja jednak zwróciłem również uwagę na sam sposób prezentacji, na zachowanie Pana Przemysława, jego gesty i modulację głosem. Interesują mnie takie tematy jak: mowa ciała, negocjacje oraz wywieranie wpływu na rozmówcy. Cieszę się, że mogłem również odświeżyć i wzbogacić moją wiedzę z tego zakresu obserwując prowadzącego.
Podsumowując, po raz kolejny przekonałem się, że wykorzystywanie czasu studiów na wszechstronny rozwój osobowościowy i stałe poszukiwanie nowych pasji i zainteresowań oraz sposób realizacji stosowany przeze mnie są jak najbardziej odpowiednie. O kulturze organizacyjnej słyszałem już podczas wykładu szwedzkiego dyrektora do spraw kultury organizacyjnej Volvo IT Tora Enerotha i cieszę się, że jest okazja, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat.

Tomasz Jacyno

Którędy prosto??? Myślę że dzięki temu pytaniu zrozumiem jak powinna
wyglądać moja kariera i przyszłość, jednak będę potrzebował Pana
pomocy aby mieć pewność ze idę dobra drogą. Wykład mnie zainteresował
poprzez to, że dał mi wiele do myślenia, jednak spowodował że jestem
teraz bardzo ciekawy do jakiej kultury organizacyjnej pasuję. Teraz wiem
iż najważniejsze jest trafienie na odpowiednie stanowisko, abym do niego pasował.

Myślę że wspólnie zapłacimy z góry za mój sukces:)

Wojciech Sołtys

One Response to “Testymoniale”

 • Wiktor:
  16 czerwca 2011 o 22:40

  Genialne

  Dzięki za informacje

  na 100% wrócę na Twoją stronę ponownie bo myślę że warto.

  pozdrawiam

  powodzenia:)

Leave a Reply


3 × trzy =

Subskrybuj Stronę
Subskrybuj stronę i otrzymuj mnóstwo darmowych materiałów!

Subskrybuj stronę przez RSS

Co to jest RSS?

Albo otrzymuj najnowsze darmowe materiały przez e-mail:
Imię:

Facebook Twitter Blip

Testymoniale

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

Oferta szkoleń prezentowanych tutaj zasługuje na wyraźne podkreślenie unikatowości zaprezentowanych treści i wiedzy na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy i specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Przemysław...

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Ałła Witwicka-Dudek -- Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej

Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek -- Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Jolanta Ruszel-Esebua -- Doradca zawodowy Biuro Karier

Przemek wyznacza nowe standardy skuteczności w pracy coachów, doradców i managerów. Prezentowane przez niego narzędzia diagnozowania talentów oraz nowatorskie podejście do procesu poszukiwania pracy powinny stanowić podstawową oręż wszystkich osób...

Jolanta Ruszel-Esebua -- Doradca zawodowy Biuro Karier
Politechnika Wrocławska

więcej

Ankieta

Z badań wynika, że Polscy managerowie, gotowi są płacić nawet 10 tys. zł za pomoc w znalezieniu pracy. A Ty, za jakie wsparcie w karierze gotowy jesteś zapłacić profesjonalnemu konsultantowi?

View Results

Loading ... Loading ...
Publikacje naszych trenerów
Publikacje naszych trenerów