Formularz email


Przygotowanie do Rozmowy Kwalifikacyjnej – Jak się Przygotować do Rozmowy Kwalifikacyjnej i Jak się Zaprezentować? – Kompletny Przewodnik i Porady.

Rozmowa kwalifikacyjna – Przygotowanie do Rozmowy kwalifikacyjnej - Porady.

Jak przygotować się do Rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować? 

 

Witaj:)

Wielu uczestników moich szkoleń podchodzi do mnie i pyta: jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak twierdzi najznakomitszy amerykański adwokat F. Lee Bailey: „Swoje sukcesy na sali sądowej zawdzięczam dobremu przygotowaniu.” Porównuje siebie do magika, przybywającego do sądu z pięćdziesięcioma królikami w kapeluszu. Nie wie, który z nich będzie mu potrzebny, ale gotowy jest zawsze na wyciągnięcie każdego. Bailey odnosi sukcesy, ponieważ jest zawsze perfekcyjnie przygotowany na każdy wariant. Poświęca swój czas na przeanalizowanie każdej sytuacji i każdej możliwej opcji. Nigdy nie lekceważy drugiej strony. Jest zawsze perfekcyjnie przygotowany. Na ogół zwycięża.

Inny słynny adwokat Louis Nizer wybronił przeszło 50 znanych klientów oskarżonych o malwersacje finansowe. Kiedy okrzyknięto go największym artystą sądowym powiedział: „Wolałbym, żebyście nazywali mnie najlepiej przygotowanym.”

Przygotowanie do Rozmowy kwalifikaycjnej a zwłaszcza odpowiedź na zasadnicze pytanie jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej nie polega jednak na magii, ale na tym, czego możemy nauczyć się od ludzi, którzy potrafią przekonywać innych bez względu na czasy, miejsce i sytuacje.

Obecnie, kiedy ciągle jeszcze wisi nad nami groźba drugiego kryzysu, w dobie dzikiej i bezwzględnej konkurencji na rynku pracy, gdzie o jedno stanowisko pracy bije się często 100 lub więcej kandydatów nie wygrasz ufając tylko swoim mocnym stronom.

Musisz zrobić coś więcej. Zrozumieć, że dzisiaj zwycięstwo przypada tym, którzy przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej traktują jak F. Lee Bailey czy Louis Nizer traktowali przygotowania do rozprawy sądowej.

5 fundamentalnych obszarów jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować?

Właściwe przygotowanie do Rozmowy kwalifikacyjnej to analiza i poszukiwanie odpowiedzi  w 5 najważniejszych obszarach. Tymi obszarami są:

 1. Firma w której chcę pracować.
 2. Stanowisko pracy na którym chcę pracować.
 3. Osoba rekrutera, który będzie przeprowadzał rozmowę;
 4. Moja historia zawodowa.
 5. Projektowanie Przyszłości.

1.      Firma w której chcę pracować.

Firma w której chcesz pracować to pierwszy obszar, który musisz zbadać jeśli chcesz wiedzieć jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować. Obszar ten potrzebujesz zbadać na długo przed rozmową kwalifikacyjną. Analiza w tym obszarze dostarcza najważniejszych informacji na temat aktualnych i przyszłych celów, potrzeb i wyzwań stojących przed firmą.

Oto najważniejsze pytania, na które odpowiedź musisz znaleźć, aby mieć pewność jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej:

 1. Jaki jest najważniejszy cel firmy i jak Ty możesz pomóc firmie osiągnąć ten cel?
 2. Jakie są aktualnie największe wyzwania firmy i jak Ty możesz pomóc firmie sprostać tym wyzwaniom?
 3. Jakie są aktualnie największe frustracje lub czego firma aktualnie się boi i w jaki sposób możesz pomóc firmie przezwyciężyć te trudności?
 4. Kto jest największą konkurencją dla firmy i jak Ty możesz pomóc firmie sprostać walce w konkurencją?
 5. Jakie są aktualne potrzeby firmy i w jaki sposób Ty możesz te potrzeby zaspokoić?
 6. Realizacji jakich wartości oczekuje firma i w jaki sposób Ty do nich pasujesz?
 7. Jakie są najważniejsze korzyści dla firmy z zatrudnienia właśnie Ciebie?
 8. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które możesz zrobić i wnieść do firmy, które zwiększą jej wartość na rynku (zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztów) o których firma dzisiaj nie wie?

2.      Stanowisko pracy na którym chcę pracować.

Stanowisko pracy na którym chcę pracować to drugi obszar, który musisz zbadać jeśli chcesz wiedzieć jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować. Analiza w tym obszarze dostarcza najważniejszych informacji na temat aktualnych i przyszłych celów, potrzeb, wyzwań i oczekiwań działu i stanowiska pracy na którym chcesz pracować.

Oto najważniejsze pytania, na które odpowiedź musisz znaleźć, aby mieć pewność jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej:

 1. Jaki jest najważniejszy cel działu i stanowiska pracy i jak Ty możesz pomóc osiągnąć ten cel?
 2. Jakie są aktualnie największe wyzwania działu i stanowiska pracy i jak Ty możesz pomóc sprostać tym wyzwaniom?
 3. Jakie są aktualnie największe frustracje lub czego dział aktualnie się boi i w jaki sposób możesz pomóc działowi przezwyciężyć te trudności?
 4. Jakie są najważniejsze cechy pracownika, których oczekuje się w tym dziale i na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je posiadasz?
 5. Jakie są najważniejsze zalety pracownika, których oczekuje się w tym dziale i na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je posiadasz?
 6. Jakie są najważniejsze korzyści dla działu z zatrudnienia właśnie Ciebie?
 7. Zaspokojenia jakich wartości oczekuje się od pracownika w tym dziale i na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je zaspokoisz?
 8. Zaspokojenia jakich potrzeb oczekuje się od pracownika w tym dziale i na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je zaspokoisz?
 9. Jakie są trzy najważniejsze rzeczy, które możesz zrobić i wnieść do działu i na stanowisko pracy, które zwiększą wartość działu w firmie oraz zwiększą wartość firmy na rynku (zwiększenie przychodów, zmniejszenie kosztów) o których firma dzisiaj nie wie?

3.      Osoba rekrutera, który będzie przeprowadzał rozmowę.

Najlepsi sprzedawcy na świecie wiedzą doskonale, że proces sprzedaży polega na zaspokajaniu potrzeb i wartości na wielu poziomach. W końcu ostatecznie decyzje o inwestycji w dany produkt również w człowieka podejmuje konkretna osoba/y, które również mają własne potrzeby i wartości na którym ich zależy. Jeżeli uda się Tobie przekonać ich, że zatrudniając właśnie Ciebie skorzystają na tym i oni – właśnie wygrałeś i z pewnością otrzymasz tą pracę.

Aby tak się stało trzecim najważniejszym obszarem, który musisz zbadać, jeśli chcesz wiedzieć jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować jest osoba rekrutera.

Oto najważniejsze pytania, na które odpowiedź musisz znaleźć, aby mieć pewność jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować na rozmowie kwalifikacyjnej:

 1. Jaki jest najważniejszy cel rekrutera i jak Ty możesz pomóc mu osiągnąć ten cel?
 2. Jakie są aktualnie największe wyzwania rekrutera w  pracy i jak Ty możesz pomóc mu sprostać tym wyzwaniom?
 3. Jakie są aktualnie największe frustracje lub czego rekruter aktualnie się boi i w jaki sposób możesz pomóc mu przezwyciężyć te trudności?
 4. Jakie są najważniejsze cechy pracownika, których oczekuje rekruter na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je posiadasz?
 5. Jakie są najważniejsze zalety pracownika, których oczekuje rekruter na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je posiadasz
 6. Jakie są najważniejsze korzyści dla rekrutera z zatrudnienia właśnie Ciebie?
 7. Zaspokojenia jakich wartości oczekuje rekruter od pracownika na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je zaspokoisz?
 8. Zaspokojenia jakich potrzeb oczekuje rekruter od pracownika na tym stanowisku pracy i w jaki sposób skutecznie udowodnisz, że je zaspokoisz?
 9. Jaką osobowością języka (Meta Programami), posługuje się rekruter?
 10. Jaka jest strategia podejmowania skutecznych decyzji rekrutera?

4.      Moja historia zawodowa.

Kiedy znajdziesz odpowiedź na powyższe pytania kolejną rzeczą, którą musisz zrobić jeśli chcesz wiedzieć jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować jest przeanalizowanie swojej historii osobistej w celu poszukiwania konkretnych przykładów, które uwiarygodnią:

 1. Twoją zdolność do realizacji najważniejszych celów firmy, działu, stanowiska;
 2. Twoją zdolność sprostania największym wyzwaniom firmy, działu, stanowiska;
 3. Twoją zdolność przezwyciężania największych frustracji i obaw firmy, działu, stanowiska;
 4. Posiadanie przez Ciebie wymaganych przez firmę, dział, stanowisko – cech i zalet,
 5. Możliwości dostarczenia przez Ciebie oczekiwanych korzyści firmie, działowi i stanowisku pacy;
 6. Możliwość zaspokojenia przez Ciebie oczekiwanych przez firmę, dział, stanowisko pracy – wartości i potrzeb.

5.      Projektowanie Przyszłości.

Wszystko tworzy się dwa razy. Najpierw w umyśle – to pierwszy proces tworzenia, potem fizycznie i to jest drugi proces tworzenia.

Zasadę tą potwierdzają nie tylko wyniki badań naukowych jak również modelowanie najlepszych sportowców, biznesmenów, handlowców i ludzi sukcesu.

Jak potwierdzają badania naukowe nasz mózg nie rozróżnia realnych działań o tych, które są wytworem naszej wyobraźni, czyli takich, które dzieją się tylko i wyłącznie w naszym umyśle. Zatem ćwiczenia w wyobraźni mają dla nas taką samą moc jak rzeczywiste ćwiczenia.

Oto co na ten temat mówi i jakich rad udziela najsłynniejszy trener golfistów doktor Richard Coop: „Zanim wykonasz uderzenie musisz mieć mentalne wyobrażenie reakcji piłeczki na kontakt z kijem. Musisz sobie dokładnie wyobrazić idealny przebieg tego uderzenia. Ten obraz musi przedstawiać trajektorię, kierunek, miejsce w którym powinna się zatrzymać.”

Zapamiętaj! W wyborze takiej czy innej wizualizacji jesteś ograniczony jedynie przez własną wyobraźnię. Jack Niklauss słynny golfista stwierdził kiedyś: „Nigdy nie wykonałem uderzenia zanim wyraźnie nie wyobraziłem sobie jak powinni ono wyglądać. Najpierw widzę gdzie piłeczka powinna dotrzeć. Potem obserwują jak tam dociera – trajektorię jej lotu i jak ląduje. Wreszcie oglądam uderzenie, które zmieni moje wcześniejsze wyobrażenia w rzeczywistość.”

Podobne mentalne ćwiczenia można stosować praktycznie w każdej dziedzinie życia. R.A Vandl dowiódł, że ćwiczenia mentalne w rzucaniu strzałkami do tarczy podczas których zawodnik siedzi przez jakiś czas naprzeciw niej i wyobraża sobie jak rzuca w nią strzałkami podnosi celność rzutów dokładnie w takim stopniu jak faktyczne rzucanie strzałkami.

Korzystając z tych udowodnionych strategii ostatnim elementem odpowiedzi na pytanie jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i jak się zaprezentować jest skorzystanie z powyższych porad i mentalne ćwiczenie odpowiedzi na pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Twoim zadaniem na tym etapie jest przećwiczenie w swoim umyśle, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne na rozmowie kwalifikacyjnej.

Pamiętaj o słowach adwokata F. Lee Bailey’a, który zawsze przybywał do sądu z pięćdziesięcioma królikami w kapeluszu. Twoimi królikami w kapeluszu jest Twoja elastyczność przejawiająca się w dopasowaniu Twoich odpowiedzi do konkretnego rekrutera (7 czynników skutecznej autoprezentacji, osobowość języka rekrutera, strategia podejmowania decyzji rekrutera, mowa ciała i psychogeografia). Dlatego powinieneś ćwiczyć różne warianty odpowiedzi na te same pytania, w zależności od stanowiska rekrutera, jego doświadczenia i stopnia specjalizacji na oferowanym stanowisku, jego osobowości języka oraz strategii podejmowania decyzji.

Więcej na ten temat dowiesz się z Darmowego Raportu Specjalnego: Najlepsze odpowiedzi na najtrudniejsze nawet pytania na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli i Ty chcesz zapoznać się z tym Raportem Specjalnym kliknij tutuaj >>

Ważną umiejętnością, którą możesz wykorzystać również na tym etapie jest przewidywanie pytań na rozmowie kwalifikacyjnej.

Jeżeli chcesz nauczyć się przewidywać pytania na Rozmowie Kwalifikacyjnej to obejrzyj specjalne, darmowe szkolenie wideo klikając tutaj >>

Skorzystaj z tych materiałów teraz, zanim staną się one niedostępne.

Jeśli uważasz, że również Twoi przyjaciele lub znajomi powinni zapoznać się z tym materiałem i dowiedzieć się jak wygląda profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej to pomóż nam do nich dotrzeć. Możesz pomóc nam wykorzystując, któryś z poniższych narzędzi, by przekazać tą informację dalej.

Pozdrawiam,

Przemysław WalterDowiedz się więcej jak łatwiej i szybciej dostać pracę!

 • Jak wybrać najlepszą firmę dla Siebie?
 • Jak skutecznie sprzedawać swoje kompetencje?
 • Jak dostać pracę bez cv, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej?

One Response to “Przygotowanie do Rozmowy Kwalifikacyjnej – Jak się Przygotować do Rozmowy Kwalifikacyjnej i Jak się Zaprezentować? – Kompletny Przewodnik i Porady.”

 • Darek Olech:
  21 lutego 2011 o 13:49

  dzieki za ten blog.

Leave a Reply


× 7 = pięćdziesiąt sześć

Subskrybuj Stronę
Subskrybuj stronę i otrzymuj mnóstwo darmowych materiałów!

Subskrybuj stronę przez RSS

Co to jest RSS?

Albo otrzymuj najnowsze darmowe materiały przez e-mail:
Imię:

Facebook Twitter Blip

Testymoniale

Jolanta Ruszel-Esebua -- Doradca zawodowy Biuro Karier

Przemek wyznacza nowe standardy skuteczności w pracy coachów, doradców i managerów. Prezentowane przez niego narzędzia diagnozowania talentów oraz nowatorskie podejście do procesu poszukiwania pracy powinny stanowić podstawową oręż wszystkich osób...

Jolanta Ruszel-Esebua -- Doradca zawodowy Biuro Karier
Politechnika Wrocławska

więcej

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami

Oferta szkoleń prezentowanych tutaj zasługuje na wyraźne podkreślenie unikatowości zaprezentowanych treści i wiedzy na temat wyzwań jakie stawia świat ludziom na rynku pracy i specjalistom w zakresie zarządzania kadrami. Przemysław...

dr Tomasz Kawka -- Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami; Kierownik Studiów Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Ałła Witwicka-Dudek -- Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej

Nowatorskie metody przekazywania wiedzy, stosowane przez Przemysława Waltera oraz jego bogate praktyczne doświadczenie czynią jego szkolenia wyjątkowo atrakcyjnymi oraz praktycznymi.

Ałła Witwicka-Dudek -- Kierownik Biura Karier i Promocji Zawodowej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

więcej

Ankieta

Z badań wynika, że Polscy managerowie, gotowi są płacić nawet 10 tys. zł za pomoc w znalezieniu pracy. A Ty, za jakie wsparcie w karierze gotowy jesteś zapłacić profesjonalnemu konsultantowi?

View Results

Loading ... Loading ...
Publikacje naszych trenerów
Publikacje naszych trenerów